Controlling strategiczny i operacyjny

Związane jest to częściowo z odmiennego spojrzenia na controlling z pozycji przed i po wdrożeniu. Ponadto niejednakowe definiowanie controllingu stwarza różne jego postrzeganie w procesie wdrażania.

Instrumenty Prócz wymienionych wcześniej czynników ważne jest, by wdrażając controlling użyć sprawdzonych i właściwych środków i narzędzi. Praktyka dowodzi, że wiele firm, które wdrożyły controlling, opierają się na zaadaptowanych już narzędziach, niejednokrotnie wypracowanych przez praktykę organizacji i zarządzania.

Natomiast controlling strategiczny – zajmuje się współtworzeniem i oceną ekonomicznych wariantów strategicznych rozwoju przedsiębiorstwa i zapewnieniem długotrwałej jego egzystencji.

comments powered by Disqus

Przepisz kod z obrazka, aby kontynuować pobieranie

Nie notuj, studiuj!
Dołącz teraz do naszej społeczności.

Jeśli pobieranie nie rozpoczęło się automatycznie, kliknij tutaj.