Ważne! Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie.

choroby przenoszone drogą kropelkową

Nasza ocena:

Pobrań: 3
Wyświetleń: 222

Pobierz ten dokument

przeglądaj dokument na swoim komputerze

lub wydrukuj i korzystaj w dowolnym miejscu

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

© Asia Sienkiewicz Higiena i epidemiologia Notatki do seminarium/Semestr V CHOROBY ZAKAŹNE I ICH ZWALCZANIE. DROGI SZERZENIA SIĘ ZAKAśEŃ. ZAKAśENIA SZERZĄCE SIĘ DROGĄ KROPELKOWĄ: WIRUSOWE ODRA Odra (po łacinie morbili, ang. measles, rubeola) to choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez morbilliwirus z rodziny paramyksowirusów. Historia Przypuszcza się, Ŝe odrę i czarną ospę przynieśli Saraceni z Afryki do Europy. Następstwem były pandemie tych schorzeń w VII wieku. Pierwszy opis odry znajduje się w dziełach lekarza arabskiego Rhazesa z Bagdadu, który jednak mieszał w opisach odrę z ospą. Opisy z XVI wieku wyodrębniają juŜ ospę, nie rozróŜniają jednak odry i płonicy. Dopiero Syndenham wyodrębnił to schorzenie w 1675 na podstawie studiów ogromnych epidemii, które nawiedziły Londyn w latach 1660 i 1664. Zaraźliwość odry udowodnił Szkot Home, który eksperymentował w tym kierunku w 1758. Cenne spostrzeŜenia na temat epidemiologii i kliniki odry zebrał Pannum podczas pandemii na Wyspach Owczych w 1846. PoniewaŜ mieszkańcy mieli do tej pory małą styczność z kontynentem, epidemia objęła 92,6 % ludności wysp. ZakaŜenie ZakaŜenie przenosi się drogą kropelkową. Okres inkubacji około 2 tygodni. Zakaźność chorego pojawia się na 5 dni przed wystąpieniem wysypki. Objawy W okresie prodromalnym choroby dominuje ostry ból gardła, nieŜyt błony śluzowej nosa i spojówek, stan zapalny górnych dróg oddechowych. Występuje często suchy kaszel. Charakterystycznym dla odry jest pojawienie się na błonie śluzowej policzków na wysokości dolnych zębów trzonowych, białawych przebarwień tzw. plam Koplika. Pojawia się wysoka gorączka. Po kilku dniach (do 5) pojawia się wysypka o charakterze gruboplamistym, kolorze róŜowym, zlewająca się. Najpierw umiejscawia się na twarzy za uszami i na czole, postępuje w dół obejmując całą powierzchnię ciała. Towarzyszy jej kaszel i wysoka gorączka
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(…)

…, spowodowane zakaŜeniem uszkodzeń naskórka przez
wykwity; po wygojeniu pozostawiają blizny. Osoby dorosłe mogą zapadać na zapalenie płuc. Czasami powikłaniem
moŜe być:
• zapalenie ucha środkowego
• zapalenie węzłów chłonnych
• zapalenia mózgu
Profilaktyka
Izolacja osób wraŜliwych na zakaŜenie (trudne i niepraktyczne).
W niektórych krajach dostępne są szczepienia ochronne przeciw ospie wietrznej.
Osobom…
…, a naskórek
łuszczy się "otrębiasto".
Powikłania
Dotyczą głównie dzieci z niedoborami odporności, niedoŜywionych, z wadami serca, niemowląt. Najczęściej
spotyka się:
• zapalenie płuc spowodowane nadkaŜeniem bakteryjnym
• zapalenie ucha środkowego
• zapalenie mięśnia sercowego
• zapalenie mózgu (około 1 na 1000 zachorowań)
• podostre stwardniejące zapalenie mózgu (LESS - łac. leukoencephalitis subacuta scleroticans) - pojawia
się kilka lat po przebyciu choroby, związane jest z latentnym zakaŜeniem wirusem odry, charakterystyczne dla
tego powikłania jest wybitnie wysokie stęŜenie przeciwciał przeciw wirusowi, objawy neurologiczne w postaci
zaburzeń mowy, upośledzeniem psychicznym, niedowładami postępują doprowadzając do stanu odmóŜdŜeniowego rokowanie złe
• wtórne zakaŜenia bakteryjne (np. zapalenie płuc…
… świecie na ich skutek Ŝycie tracą 2 mln ludzi. Większość zgonów dotyczy pacjentów w wieku powyŜej 65 lat
lub młodszych, ale osłabionych przez inne niŜ grypa choroby. Grypa moŜe być teŜ niebezpieczna dla niemowląt
oraz małych dzieci. W przypadku niewłaściwego leczenia albo jego braku nawet pacjenci w sile wieku mogą
nabawić się powaŜnych komplikacji. Najczęstsze powikłania pogrypowe to zapalenie płuc…
…:
I okres to kilkunastodniowy okres nieŜytu górnych dróg oddechowych z nasilającym się kaszlem, bez
gorączki.
II okres to czas nasilonego, typowego kaszlu (jest on napadowy, z duŜym wdechem i następowymi
wydechami doprowadzającymi często do zsinienia dziecka i ponownego piejącego wdechu). Napadowy kaszel moŜe
kończyć się wymiotami. Kaszel jest tak silny, Ŝe mogą pojawiać się wybroczyny na twarzy i spojówkach. Dziecko
jest zmęczone kaszlem, ma obrzękniętą twarz, często z wybroczynami. W II okresie choroby mogą pojawić się
zmiany osłuchowe nad płucami oraz zmiany w rtg klatki piersiowej. W morfologii krwi stwierdza się leukocytozę
(podwyŜszoną liczbę krwinek białych) a we wzorze krwinek białych (rozmazie) przewagę limfocytów.
Rozpoznanie pomaga potwierdzić badanie we krwi miana przeciwciał przeciwko…
… - paciorkowca grupy A.
Etiologia
Paciorkowiec β-hemolizujący z grupy A wg Lancefield, wytwarzający toksynę erytrogenną.
Występowanie
Rozpowszechniona na całym świecie. Przed drugą wojna światową była to najczęstsza choroba wieku
dziecięcego o bardzo cięŜkim przebiegu. Śmiertelność wynosiła 25% (obecnie - poniŜej 1%). Większość
zachorowań występuje jesienią i zimą.
Patogeneza
Źródłem zakaŜenia jest człowiek…

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

x