choroby przenoszone drogą kropelkową

Notatkę dodano: 07.04.2010,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 222
Podgląd dokumentu

...© Asia Sienkiewicz Higiena i epidemiologia Notatki do seminarium/Semestr V CHOROBY ZAKAŹNE I ICH ZWALCZANIE. DROGI SZERZENIA SIĘ ZAKAśEŃ. ZAKAśENIA SZERZĄCE SIĘ DROGĄ KROPELKOWĄ: WIRUSOWE ODRA Odra (po łacinie morbili, ang. measles, rubeola) to choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez morbilliwirus z rodziny paramyksowirusów. Historia Przypuszcza się, Ŝe odrę i czarną ospę przynieśli Saraceni z Afryki do Europy. Następstwem były pandemie tych schorzeń w VII wieku. Pierwszy opis odry znajduje się w dziełach lekarza arabskiego Rhazesa z Bagdadu, który jednak mieszał w opisach odrę z ospą. Opisy z XVI wieku wyodrębniają juŜ ospę, nie rozróŜniają jednak odry i płonicy. Dopiero Syndenham wyodrębnił to schorzenie w 1675 na podstawie studiów ogromnych epidemii, które nawiedziły Londyn w latach 1660 i 1664. Zaraźliwość odry udowodnił Szkot Home, który eksperymentował w tym kierunku w 1758. Cenne spostrzeŜenia na temat epidemiologii i kliniki odry zebrał Pannum podczas pandemii na Wyspach Owczych w 1846. PoniewaŜ mieszkańcy mieli do tej pory małą styczność z kontynentem, epidemia objęła 92,6 % ludności wysp. ZakaŜenie ZakaŜenie przenosi się drogą kropelkową. Okres inkubacji około 2 tygodni. Zakaźność chorego pojawia się na 5 dni przed wystąpieniem wysypki. Objawy W okresie prodromalnym choroby dominuje ostry ból gardła, nieŜyt błony śluzowej nosa i spojówek, stan zapalny górnych dróg oddechowych. Występuje często suchy kaszel. Charakterystycznym dla odry jest pojawienie się na błonie śluzowej policzków na wysokości dolnych zębów trzonowych, białawych przebarwień tzw. plam Koplika. Pojawia się wysoka gorączka. Po kilku dniach (do 5) pojawia się wysypka o charakterze gruboplamistym, kolorze róŜowym, zlewająca się. Najpierw umiejscawia się na twarzy za uszami i na czole, postępuje w dół obejmując całą powierzchnię ciała. Towarzyszy jej kaszel i wysoka gorączka

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...