Chemia - pytania na egzamin

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 198
Podgląd dokumentu

Chemia: 1. Dla jakich dziedzin nauki rozwój chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien przynajmniej po 3 przykkłady.

2. Jakie znasz rodzaje oddziaływań miedzy atomami (wiązania) i cząsteczkami?Jaki sposób wpływają ona na obserowane włąściwości substancji? Podaj co najmniej 3 przykłady.

Jakie efekty energetyczne towarzyszą przebiegowi reakcji chemicznej? Jakie wazne znaczenie ekonomiczne maja te efekty (np. produkcja energii, hutnictwo, recykling)?

Dla jakich dziedzin nauki rozwoj chemii ma podstawowe znaczenie? Wymien 3 przykłady. -- Chemia bada strukturę i właściwości materii oraz przemiany którym ulega materia.

Dziedziny :

-chemia nieorganiczna- bada własciwosci i reakcje związków nieorganicznych. [ kwasy,sole,wodorotlenki,tlenki..]

-chemia organiczna- chemia związków węgla z wodorem, tlenem, azotem; chem.z udziałem żywych organizmów. np. Etanol powstaje w wyniku fermentacji alkoholowej, czyli przy udziale bakterii. Chemia fizyczna - zajmuje sie takimi dziedzinami jak termodynamika, kinetyka chemiczna, elektrochemia, fotochemia...

chemia analityczna - bada skład materii następującymi metodami : miareczkowanie, analiza płomienna, chromatografięHPLC.

Biochemia- zajmuje sie przemianami zachodzącymi w organiźmie, np. Oddychanie, fotosynteza.

Geochemia / astrochemia - bada skład chemiczny ziemii / gwiazd itp. [ minerał : chalkopiryt : CuFeS2., widmo emisyjne helu, szafir, krystaliczna odmiana korundu Al2O3.

Chemia teoretyczna, kwantowa

ZNACZENIE CHEMII dla: a) medycyna i farmacja : -nowe lekarstwa

nowe metody diagnozowania chorób

materiały chirurgiczne

b) energetyki : energ. Jądrowa

techniki wytwarzania energii przyjaznej dla środowiska

biopaliwo

alternatywne źródła

monitoring i ochrona środowiska:

-badanie skażeń

- metody ochrony środowiska

inżynieria materiałowa:

- ochrona konstrukcji przed degradacją

- recykling

-materiała konstrukcyjne

- materiały ultraczyste dla elektroniki.

e) rolictwo:

środki ochrony roślin i ich modyfikacje

zastosowanie biologii molekularnej w ochronie plonów.

Mniej szkodliwe nawozy

nowe metody przetwarzania i konserwacji żywności.

(SPOSÓB PREZENTACJI treści chemicznej :

-poziom makroskopowy i mikroskopowy.

Język chemii : skomplikowane nazwy, symbole pierwiastków, wzory chemiczne, modele.

Przykłady : Mg, Na, H, Fe4[Fe(CN6)]3