Celuloza - ściana komórkowa

Notatkę dodano: 15.04.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 216
Podgląd dokumentu

Celuloza • Liniowy homoglukan, cząsteczki -D glukopiranozy (wiązanie -(l-4)glikozydowe);

• Materiał strukturalny roślin wyższych;

• Stopień polimeryzacji 1000-14000 (160 do 2270 kDa);

• Łańcuchy celulozy łączą się ze sobą w większe agregaty za pomocą licznych wiązań wodorowych, tworząc włókienka elementarne;

• Włókienka tworzą zespoły, zwane micellami (w młodych roślinach wypełnione wodą, w tkankach starych przesycone ligniną).

Celuloza 2

Hydroliza enzymatyczna - endo--(l-4)-glukonaza, rozkłada łańcuch natywnej celulozy od wewnątrz (- liczne wolne łańcuchy);

-egzo--(l-4)-glukonaza(celobiohydrolaza) odczepia reszty celobiozy od końca łańcucha;

( -(l-4)-glukonazahydrolizuje celulozę do glukozy.

celuloza 3

• CHEMICZNA MODFIKACJA

karboksymetyloceluloza (w postaci soli sodowej), metyloceluloza, hydroksypropylometyloceluloza (właściwości zagęszczające, stabilizujące, żelujące, emulgujące)

CHARAKTERYSTYKA SKŁADNIKÓW ŚCIANY KOMÓRKOWEJ

Część martwa stanowiąca ścianę komórki roślinnej składa się z trzech warstw:

• bezpostaciowej blaszki środkowej między komórkami, zbudowanej z protopektyny;

• ściany pierwotnej, która jest sprężysta i rozciągliwa, występującej w rosnącej intensywnie komórce zbudowanej z celulozy i hemiceluloz;

• ściany wtórnej, zbudowanej z celulozy w postaci gęsto ułożonych, spiralnie splecionych, tworzących mocną sieć włókien.

Rys. 6.13 PO PRAWEJ STRONIE

. Struktura celulozy: a) fragment cząsteczki, b) wiązania wodorowe stabilizując płaską strukturę cząsteczki, c) struktura krystaliczna celulozy [wg Belitz H.-D., Grosch W 1957. Food chemistry Berlin- Sprinter]

Glikogen • Zapasowy polisacharyd w organizmach zwierząt, (0.3% do

0.9%, wątroba do 3%, ziarna 20-40nm); odpowiednik skrobi u roślin;

• podobny do amylopektyny, z większej liczby jednostek glukozowych bardziej rozgałęzione (łańcuchy wewnętrzne średnio 10 jednostek, zewnętrzne 12-18 jednostek);

• brunatny kompleks z jodem (amylopektyna - czerwony);

• lepiej rozpuszczalny w wodzie od amylopektyny;

• nie wyodrębniany na skalę przemysłową, nie stosowany w przemyśle spożywczym. Hemicelulozy • Polisacharydy nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w roztworach zasad,

• Substancje zapasowe odkładane między fibrylami ścianek komórkowych, powodujące ich zgrubienie;

• Rozgałęzione heteropolisacharydy, w skład mogą wchodzić reszty ksylozy, arabinozy, mannozy, galaktozy, glukozy, kwasu glukuronowego;