Bariery komunikacji interpersonalnej

Notatkę dodano: 28.04.2012,
Pobrań: 10,
Wyświetleń: 558
Podgląd dokumentu

Temat: Bariery komunikacji interpersonalnej.

 

Pojęcie bariery komunikacyjnej

Ważniejsze bariery komunikacji interpersonalnej

Czynniki szkodzące poprawnej komunikacji interpersonalnej

 

 

4 odmienne kategorie warunkujące przebieg komunikacji międzyludzkiej:

czynniki indywidualno-osobowościowe:

intelektualny

emocjonalny

motywacyjny

charakterologiczny

czynniki wąsko-sytuacyjne (uwarunkowania)

czynniki kulturowe

uwarunkowania socjalno-ekonomiczne

inne uwarunkowania, np. filozoficzno-religijne

 

Ad 1.

Bariery komunikacyjne obejmują różnorodne czynniki osobowościowe, sytuacyjne,

kulturowe, edukacyjne, polityczne, religijne itp. , które wywierają zakłócający lub utrudniający wpływ na przebieg procesu komunikacji międzyosobowej.

 

Ad 2.

Gordan - brytyjski pedagog i psycholog w pracy "Wychowanie bez porażek..." wymienia

ważniejsze bariery komunikacji interpersonalnej:

Rozkazywanie, kierowanie, komenderowanie "Nie dyskutować, do roboty", "Skończ z tym" Ostrzeganie, namawianie, grożenie "Jeżeli tego nie zrobisz, to…"

Moralizowanie, kaznodziejstwo, proszenie "Bądź rozsądny za wszystko ponosisz osobistą odpowiedzialność"

Doradzanie, sugerowanie, proponowanie "oczywistych" rozwiązań "Radzę Ci…", "Najlepiej będzie dla Ciebie jeżeli…"

Przekonywanie za pomocą logicznej argumentacji dowodów "Z analizy faktów wynika, że…"

Sądzenie, krytykowanie, potępianie, strofowanie "Posunąłeś się za daleko"

Nadmierne chwalenie, aprobowanie, pochlebstwo "Ty się nigdy nie mylisz"

Wyzywanie, wyśmiewanie, zawstydzanie "Nie bądź śmieszny", "Jesteś nieudacznikiem"

Interpretowanie, analizowanie, ocenianie "Jesteś zbyt podejrzliwy, nieufny…"

Upewnianie, uspokajanie, współczucie, pocieszanie

Badanie, wypytywanie, przesłuchiwanie "Jak to się stało?", "Dlaczego?"

Odwracanie uwagi, zmiana przedmiotu rozmowy, zabawianie "Dość złych myśli, skup się na…"

 

Ad 3.

Zachowania szkodliwe:

odchylanie się do tyłu z zaciśniętymi dłońmi, skrzyżowanymi rękami, nogami

patrzenie na rozmówcę przez mniej niż 50% czasu

nie zadawanie pytań lub pytania zamknięte

brak streszczeń, brak sprawdzania poprawności, adekwatności, zrozumienia wypowiedzi rozmówcy

siedzenie naprzeciwko rozmówcy

ograniczenie się do zdawkowych odpowiedzi

nieokazywanie zgody na to, co mówi rozmówca

doszukiwanie się błędów w wypowiedzi rozmówcy

krytykowanie rozmówcy

wyrażanie sprzeciwu zanim się wyjaśni dlaczego

zachowanie postawy defensywnej, nie przyznawanie się do jakichkolwiek niedociągnięć

 

tajemniczość, nie informowanie rozmówcy o tym, co go dotyczy