Badanie biograficzne-opracowanie

Notatkę dodano: 04.06.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 185
Podgląd dokumentu

BADANIE BIOGRAFICZNE Jednym z pomysłodawców użycia materiałów biograficznych w badaniach jest Florian Znaniecki. Florian Witold Znaniecki (ur. 15 stycznia 1882 w Świątnikach , zm. 23 marca 1958 w Urbana-Champaign ) - polski filozof i socjolog . Twórca polskiej socjologii akademickiej. Jako jeden z pierwszych socjologów zastosował metodę badania dokumentów osobistych (biograficznych), takich jak autobiografie, listy czy pamiętniki, w ten sposób analizował polskich emigrantów , przebywających w Stanach Zjednoczonych. Postulaty: Podejście subiektywne - spojrzenie socjologa na rzeczywistość "oczyma jej uczestników".
Podejście obiektywne - spojrzenie socjologa na rzeczywistość oczyma "absolutnego obserwatora"
Był zwolennikiem punktu widzenia, który nazwał "kulturalizmem" . Sądził, że socjologia powinna zajmować się wytworami kultury, ponieważ jest ona nauką o kulturze . Kultura która się różni nie tylko od przyrody (natury), ale także od świadomości jednostkowych. Zdaniem Znanieckiego rzeczywistość składa się z wielu porządków: fizyczno-przyrodniczego, jak również psychicznego, społecznego i idealnego. Sformułował zasadę "współczynnika humanistycznego" , wedle której zjawiska społeczne należy traktować jako przedmiot czyichś czynności. Dlatego tak wielki nacisk kładł na doświadczenia i poglądy jednostek. Przedmiotem socjologii są układy społeczne, które składają się z wartości. Człowiek jest podstawowym elementem każdego układu. Inne elementy które wchodzą do jednego układu to wartości wtórne. Wyodrębnił cztery układy zamknięte: czyny społeczne - najprostsze układy społeczne, takie jak prośba czy powitanie. W każdym czynie można wyodrębnić następujące elementy: osoba, narzędzie, przedmiot, metoda, wynik. stosunki społeczne - aby zaistniały, potrzebne są przynajmniej dwie osoby i platforma stosunku. Platforma to np. obowiązki bądź przywileje. grupy społeczne - czyli każde zmieszanie ludzi, które w świadomości tych ludzi stanowi odrębną całość, czyli pewien układ odosobniony. osobowości społeczne - kształtujące się pod wpływem kręgu społecznego.