Atomowa spektroskopia emisyjna

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 19,
Wyświetleń: 268
Podgląd dokumentu

 ASA i ESA  Podstawy teoretyczne, sprzęt (schemat) i zasada działania, limity detekcji, dokładność, czułość, wady  i zalety technik, podstawowe różnice tych technik, istota pomiaru, rodzaje ASA i ESA (reakcje,  odczynniki), budowa atomu a ASA i AES, równanie Planca, prawo Lamberta–Bera, źródła atomizacji  i wzbudzenia (rodzaje), analit, sygnał analityczny, interferent, efekt interferencyjny, układ  analityczny.  atomowa spektroskopia emisyjna - ESA,   atomowa spektroskopia absorpcyjna - ASA,   Analit -  składnik próbki, wykrywany lub oznaczany w procesie analitycznym. Interferent  – substancja obecna w próbce analitycznej (składnik matrycy), która powoduje zakłócenia  sygnału analitu i wskutek tego może być źródłem błędu. Interferencje spektralne  – emisja lub absorpcja promieniowania przez indywidua inne niż analit w  zakresie widmowym. Efekt interferencyjny  -  wpływ substancji towarzyszących (=interferentów) składnikowi  oznaczanemu w próbce na sygnał analityczny:   dodatni – zwiększenie sygnału analitu o danym stężeniu  ujemny – zmniejszenie sygnału analitu o danym stężeniu Wpływ stałej ilości interferenta na zmienne ilości analitu – efekt:  addytywny – zmiany sygnału mają stałą wielkość  multiplikatywny – zmiany sygnału mają wielkość proporcjonalną do stężenia analitu  Oddziaływania inteferencyjne w fotometrii płomieniowej metale alkaliczne bardzo łatwo ulegają jonizacji  M1 - M1+ + e-  jeżeli w badanej próbce obok metalu oznaczanego znajduje się drugi metal alkaliczny  M2 - M2+ + e-  elektrony utworzone w wyniku jonizacji M2 przesuwają reakcję jonizacji analitu w kierunku  sprzyjającym wzrostowi stężenia atomów Czułość metody  -   najmniejsze oznaczalne stężenie substancji lub najmniejszą różnice w stężeniach  substancji, które można oznaczyć za pomocą danej metody.  Dla metod spektrofotometrycznych obiektywnym, liczbowym wyrażeniem czułości jest molowy  współczynnik absorpcji (ε). Molowy współczynnik absorpcji nie może przekroczyć wartości 1,5 x  105 (ta wartość wynika z teorii).  Sygnał  – informacja o składzie chemicznym próbki przetworzona na możliwą do zarejestrowania  wielkość(najczęściej elektryczną: natężenie lub napięcie prądu).  Możliwość wzmacniania sygnałów. Najczęściej otrzymujemy serię sygnałów. Z położenia sygnału można wywnioskować o rodzaju składnika (analiza jakościowa) Z wielkości sygnału można wywnioskować o stężeniu składnika (analiza ilościowa). Związek energii przenoszonej przez kwanty promieniowania z wielkościami charakteryzującymi