Analiza strategiczna agencji reklamowej

Notatkę dodano: 06.05.2009,
Pobrań: 27,
Wyświetleń: 618
Podgląd dokumentu

Analiza liczy sobie 31 stron. Głównymi punktami tejże analizy są: prezentacja firmy, historia firmy, zakres oferowanych usług, misja i cel firmy, obszar działalności, struktura przedsiębiorstwa, analiza makrootoczenia firmy, sfera ekonomiczna, sfera polityczno - prawna, sfera społeczna, sfera międzynarodowa, sfera technologiczna, scenariusze optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny, analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera, siła oddziaływania dostawców i możliwość wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, siła oddziaływania nabywców i możliwość wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwo, natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora, groźba pojawienia się nowych producentów i produktów, groźba pojawienia się substytutów, analiza wnętrza przedsiębiorstwa, macierz BCG, portfel produkcji, oczekiwany portfel produkcji, analiza SWOT,

Analiza strategiczna agencji reklamowej

PREZENTACJA FIRMY

DANE FIRMY:

Branża: Agencja wydawniczo - reklamowa

Nazwa: MEDIA AS

Forma prawna: Spółka jawna

Właściciel:

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: NIP: HISTORIA FIRMY:

Agencja Wydawniczo - Reklamowa „MEDIA AS” powstała w 1995 roku jako spółka cywilna, działająca na terenie Katowic, zaopatrująca prywatne podmioty gospodarcze w materiały reklamowe. Kolejnym etapem rozwoju firmy było nawiązanie współpracy z urzędami miejskimi i starostwami powiatowymi przy wydawaniu dla nich materiałów promocyjnych sponsorowanych przez podmioty gospodarcze

Działania firmy przyniosły bardzo pozytywne reakcje ze stron władz samorządowych jak i sponsorów co pozwoliło zwiększyć zakres terytorialny prowadzonych usług oraz możliwość otwarcia nowych biur handlowych. Pierwsze z nich powstało w roku 1997 w Bielsku-Białej, następnie w roku 2000 w Warszawie i w roku 2001 w Sopocie.

Od stycznia 2002 roku zmieniła formę prawną na spółkę jawną.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

Zamiarem firmy było stworzenie takiego produktu, który połączyłby formę umożliwiającą samofinansowanie publikacji z jej funkcjonalnością nie tracąc jednocześnie na atrakcyjnym wyglądzie. Produktem takim okazały się sponsorowane kalendarze oraz mapy planszowe pozwalające społeczności lokalnej na wyrażenie swojego mocnego związku z miastem, gminą, dzielnicą czy też powiatem.

Pozyskiwanie reklamodawców jest najtrudniejszym etapem wydania, dlatego też powstał w firmie zespół doświadczonych konsultantów, który gwarantuje powodzenie przedsięwzięcia. Ostateczny kształt kalendarza oraz mapy nadaje drukarnia decydując o tym, czy działania poprzedzające druk nie poszły na marne.

Szybki i dynamiczny rozwój firmy oraz jakość oferowanych usług umożliwia systematyczne zwiększanie obszaru działalności. Dzięki zawieraniu umów z władzami terytorialnymi wzrasta wiarygodność firmy i łatwość nawiązania kontaktów z klientami.

Oprócz poszerzania rynku produktów sponsorowanych, firma planuje bardziej dynamiczne wejście na rynek krajowy z innego rodzaju produktami. Są to kalendarze pod nadruk przeznaczone do hurtowej sprzedaży.

Wydawnictwa sponsorowane i produkty z przeznaczeniem pod nadruk firmowy to zadania priorytetowe, a oto cała oferta firmy:

Agencja reklamowa:

kompleksowe kampanie reklamowe,

(…)

… podatkowe przedsiębiorstwa

Wzrost

Stabilizacja

Regres

-5

-3

+5

0,3

0,4

0,3

Stopa

inflacji

Wzrost

Stabilizacja

Regres

-4

-1

+4

0,3

0,4

0,3

Koszty

kredytów

inwestycji

Wzrost

Stabilizacja

Regres

-5

-2

+5

0,2

0,5

0,3

Ochronna

polityka

celna

Wzrost

Stabilizacja

Regres

+3

+1

-3

0,3

0,3

0,4

Sfera polityczno-prawna

Czynniki

Tendencja

Siła

Wpływu

Prawdopodo- bieństwo

wystąpienia

Korzystne warunki polityczno-prawne…

… otoczenia ten trend, który ma największy pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy.

Sfera Ekonomiczna

Elementy scenariusza

Siła wpływu

Wzrost gospodarczy

+5

Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa

+5

Stopa inflacji

+4

Koszty kredytów inwestycji

+5

Ochronna polityka celna

+3

Średnia siła wpływu

+4,4

Strefa polityczno-prawna

Elementy scenariusza

Siła wpływu

Korzystne warunki polityczno-prawne dla rozwoju…

… pesymistyczny tworzą te procesy, które wywierają największy negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy.

Sfera Ekonomiczna

Elementy scenariusza

Siła wpływu

Wzrost gospodarczy

-5

Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa

-5

Stopa inflacji

-4

Koszty kredytów inwestycji

-5

Ochronna polityka celna

-3

Średnia siła wpływu

-4,4

Strefa polityczno-prawna

Elementy scenariusza

Siła wpływu

Korzystne warunki polityczno-prawne…

0,4

-1

Koszty kredytów

Inwestycji

0,5

-2

Ochronna polityka

Celna

0,4

-3

Średnia siła wpływu

-2,8

Sfera polityczno-prawna

Czynniki

Prawdopodo- bieństwo

Siła wpływu dodatnia „+”

Siła wpływu dodatnia „-”

Korzystne warunki polityczno-prawne dla rozwoju przedsiębiorstwa

0,4

+1

Interwencjonizm państwa w gospodarkę

0,5

-1

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie

0,5

+3

Średnia siła wpływu

+2

-1

Sfera społeczna…

… na rynek krajowy z innego rodzaju produktami. Są to kalendarze pod nadruk przeznaczone do hurtowej sprzedaży.

Wydawnictwa sponsorowane i produkty z przeznaczeniem pod nadruk firmowy to zadania priorytetowe, a oto cała oferta firmy:

Agencja reklamowa:

kompleksowe kampanie reklamowe,

materiały promocyjne POS,

reklama prasowa,

druk offsetowy,

gadżety reklamowe,

flagi, banery,

kompleksowa obsługa…

… Consulting Group)

Macierz BCG jest najstarszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów.

Obecny portfel produkcji

20%

wysoki

10%

niski

0%

10 wysoki 1 niski 0 Analizując portfel produkcji Agencji Wydawniczo - Reklamowej „MEDIA AS” stwierdzamy…

… poligrafii oraz sprostanie oczekiwaniom klientów.

CEL FIRMY

Głównym celem firmy jest osiągnięcie pozycji lidera w swojej branży. Cel ten firma chce osiągnąć poprzez rozszerzenie działalności pod względem terytorialnym czyli otwarcie nowych oddziałów w kolejności Poznań, Wrocław oraz Rzeszów jak również stworzenie zróżnicowanej gamy produktów oraz zapewnienie najwyższego poziomu jakości. OBSZAR DZIAŁALNOŚCI AGENCJI WYDAWNICZO - REKLAMOWEJ „MEDIA AS”

STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTWA

ANALIZA MAKROOTOCZENIA FIRMY

Makrootoczenie tworzy przedsiębiorstwom niejednakowe warunki funkcjonowania, zależne od regionu, branży, sektora, wielkości tych przedsiębiorstw, ich formy własności i wielu innych czynników. Szczególnie duży wpływ na tworzenie szans i zagrożeń w warunkach makroskali ma przynależność do branży oraz polityka…