Analiza strategiczna agencji reklamowej

Notatkę dodano: 06.05.2009,
Pobrań: 27,
Wyświetleń: 618
Podgląd dokumentu

Analiza liczy sobie 31 stron. Głównymi punktami tejże analizy są: prezentacja firmy, historia firmy, zakres oferowanych usług, misja i cel firmy, obszar działalności, struktura przedsiębiorstwa, analiza makrootoczenia firmy, sfera ekonomiczna, sfera polityczno - prawna, sfera społeczna, sfera międzynarodowa, sfera technologiczna, scenariusze optymistyczny, pesymistyczny i najbardziej prawdopodobny, analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera, siła oddziaływania dostawców i możliwość wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, siła oddziaływania nabywców i możliwość wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwo, natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora, groźba pojawienia się nowych producentów i produktów, groźba pojawienia się substytutów, analiza wnętrza przedsiębiorstwa, macierz BCG, portfel produkcji, oczekiwany portfel produkcji, analiza SWOT,

Analiza strategiczna agencji reklamowej

PREZENTACJA FIRMY

DANE FIRMY:

Branża: Agencja wydawniczo - reklamowa

Nazwa: MEDIA AS

Forma prawna: Spółka jawna

Właściciel:

Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: NIP: HISTORIA FIRMY:

Agencja Wydawniczo - Reklamowa „MEDIA AS” powstała w 1995 roku jako spółka cywilna, działająca na terenie Katowic, zaopatrująca prywatne podmioty gospodarcze w materiały reklamowe. Kolejnym etapem rozwoju firmy było nawiązanie współpracy z urzędami miejskimi i starostwami powiatowymi przy wydawaniu dla nich materiałów promocyjnych sponsorowanych przez podmioty gospodarcze

Działania firmy przyniosły bardzo pozytywne reakcje ze stron władz samorządowych jak i sponsorów co pozwoliło zwiększyć zakres terytorialny prowadzonych usług oraz możliwość otwarcia nowych biur handlowych. Pierwsze z nich powstało w roku 1997 w Bielsku-Białej, następnie w roku 2000 w Warszawie i w roku 2001 w Sopocie.

Od stycznia 2002 roku zmieniła formę prawną na spółkę jawną.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

Zamiarem firmy było stworzenie takiego produktu, który połączyłby formę umożliwiającą samofinansowanie publikacji z jej funkcjonalnością nie tracąc jednocześnie na atrakcyjnym wyglądzie. Produktem takim okazały się sponsorowane kalendarze oraz mapy planszowe pozwalające społeczności lokalnej na wyrażenie swojego mocnego związku z miastem, gminą, dzielnicą czy też powiatem.

Pozyskiwanie reklamodawców jest najtrudniejszym etapem wydania, dlatego też powstał w firmie zespół doświadczonych konsultantów, który gwarantuje powodzenie przedsięwzięcia. Ostateczny kształt kalendarza oraz mapy nadaje drukarnia decydując o tym, czy działania poprzedzające druk nie poszły na marne.

Szybki i dynamiczny rozwój firmy oraz jakość oferowanych usług umożliwia systematyczne zwiększanie obszaru działalności. Dzięki zawieraniu umów z władzami terytorialnymi wzrasta wiarygodność firmy i łatwość nawiązania kontaktów z klientami.

Oprócz poszerzania rynku produktów sponsorowanych, firma planuje bardziej dynamiczne wejście na rynek krajowy z innego rodzaju produktami. Są to kalendarze pod nadruk przeznaczone do hurtowej sprzedaży.

Wydawnictwa sponsorowane i produkty z przeznaczeniem pod nadruk firmowy to zadania priorytetowe, a oto cała oferta firmy:

Agencja reklamowa:

kompleksowe kampanie reklamowe,