Alkany, alkeny, alkiny

Notatkę dodano: 08.03.2009,
Pobrań: 36,
Wyświetleń: 1013
Podgląd dokumentu

Ma 1,5 strony. Porusza takie kwestie jak: własności fizyczne alkanów, szereg homologiczny alkenów, szereg homologiczny alkinów.

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla.

Szereg homologiczny-szereg związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach w którym każdy człon posiada o jedną grupę CH2- więcej niż poprzedni.

Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny:

METAN-CH4 -

ETAN- C2H6 CH3-CH3

PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3

BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3

PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3

HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3

HEPTAN- C7H16 CH3-(CH2)5-CH3

OKTAN- C8H18 CH3-(CH2)6-CH3 NONAN- C9H20 CH3-(CH2)7-CH3

DEKAN- C10H22 CH3-(CH2)8-CH3

OGÓLNY WZÓR ALKANÓW

CnH2n+2

Własności fizyczne alkanów:

-od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy

-od 5-15 atomów węgla- ciecze

-powyżej 15 atomów węgla- ciała stałe

nie mieszają się z wodą

Własności chemiczne:

-w zależności od ilości dostarczonego tlenu ulegają 3 rodzajom spalania

a) spalanie całkowite- produkty reakcji to CO2 i H2O

b) półspalanie- produkty to CO (tl.węgla II) i H2O

c) spalanie niecałkowite- produkty to C i H2O

kolejność porządkowania -CHO

przykład spalania metanu:

a) CH4 + 2O2= CO2+4H2O

b) 2CH4+ 3/2O2= 2CO+4H2O

c) CH4+O2=C+2H2O

Własności fizyczne metanu:

-gaz

-bezbarwny

-lżejszy od powietrza

-bezwonny

-nierozpuszalny w wodzie

Własności chemiczne:

-wybuchowy

-gaz ten po zmieszaniu z tlenem w powietrzu po zapaleniu wybucha z wielką siłą Węglowodory nienasycone to takie które posiadają w swojej budowie:

-jedno wiązanie podwójne- ALKENY, w nazwie końcówka -n

- jedno wiązanie potrójne- ALKINY, w nazwie końcówka -yn

Szereg homologiczny alkenów: (wiązanie podwójne)

ETEN- C2H4 CH2-CH2

PROPEN C3H6 CH2-CH-CH3

BUTEN C4H8

PENTEN C5H10

Ogólny wzór alkenów:

CnH2n

Szereg homologiczny alkinów: (wiązanie potrójne):

ETYN C2H2 CH-CH

PROPYN C3H4 CH-C-CH3

BUTYN C4H6 CH-C-CH2-CH3

PENTYN C5H8 CH-C-(CH2)2-CH3

Ogólny wzór alkInów:

CnH2n-2